"Tumulus" i Vratnika

En artificiell konisk kulle bara 5 km från solpyramiden. Den har konstruerats med två lager av megalitiska block, lera och betång. Höjden är 32 meter över vägnivån, och de megalitiska blocken når en massa som överstiger 10 ton.

Enligt en georadarundersökning (2007) utförd av tyska geofysiker, lokaliserades ett antal underjordiska tunnlar. Geologisk kärnborrning (2009) gav följande resultat: 54-56 meters underjordisk betong hittades (tak?), 56-59 meters tomrum (kammare?), 59-61 meter betong (grund?), och 61-70 meters sandstenslager (naturliga). En analysis av ett betongprov utfört i Frankrike (2009) har visat närvaro av geopolymercement använt som artificiellt bindningsmedel.

Ett team av kroatiska fysiker upptäckte (2010) ett elektromagnetiskt fenomen – en energistråle på 28 kHz vid toppen av denna möjliga tumulus, precis som på toppen av solpyramiden. Energistrålarnas existens i dessa förhistoriska strukturer håller på att bli en turistattraktion.

095.jpg
©2019 All Rights Reserved.

Search