Stensfärerna

Dessa stenbollar återfinns i strömbäddar och vattenskurna raviner, och är något annorlunda från de stenbollar som återfinns i t.ex. Nya Zealand och Costa Rica. De är gjorda av granit och diorit vilket är mycket hårda material och mycket svåra att bearbeta. Några av dem har hål borrade i sig.

Något som sticker ut är att de är tyngre än de borde vara. En kemist utförde en analys av stenen som utgör bollarna och den inhemska sten som fortfarande finns i marken i området. Av hans analys drogs slutsatsen att stenmaterialet hade smälts, ytterligare kemikalier hade tillsatts till dem, och sedan förmodligen hällts i en form som gav den sfäriska formen.

Granit smälter först vid 1260 grader Celcius. Det är masugnstemperatur! Vår nuvarande västerländska civilisation utvecklade inte den typen av industriell teknik förrän mot slutet av 1800-talet.
stensfr.jpg
stensfr2.jpg
©2019 All Rights Reserved.

Search