Ravnetunnlarna

Ett stort nätverk av tunnlar, korsningar, kamrar och vattenackumuleringar har byggts under Bosniska pyramiddalen. Upptäckten av labyrinten förutspåddes av upptäckaren av de bosniska pyramiderna dr Semir Osmanagic i sin bok i oktober 2005. Han baserade det på liknande fall i Egypten, Kina och Mexiko. Fram till dess betraktades en smal ingång och en tunnel som en "naturlig grotta".

Stiftelsen har ständigt arbetat och bevisat förekomsten av en komplex labyrint tiotals kilometer lång. Avståndet från ingången till bosniska solpyramiden är 2,9 km. Två kulturella skikt är synliga: Labyrintens ursprungliga byggare för mer än 30 000 år sedan (samtidigt som de var pyramidbyggarna) och civilisationen som förslöt tunnlarna och kamrarna för 5 000 år sedan. Under labyrintbyggnaden flyttades tusentals ton konglomeratmaterial ut. Det användes senare som ett byggmaterial för betong att belägga bosniska solpyramiden.

Det finns ingen negativ strålning i labyrinten: varken kosmisk (Hartman, Curry, Schneider), eller naturlig radioaktivitet eller negativ energi från underjordiska vatten. Därför är den en av de säkraste platserna på planeten som används för hälsoskydd.

Stiftelsen har städat upp och med hjälp av trästöd säkrat befintliga förhistoriska tunnlar som leder i riktning mot den bosniska solpyramiden (åt sydost).

Luftcirkulationen är perfekt och tillåter normal andning hela vägen. Det har åstadskommits genom olika takhöjder som orsakar olika lufttryck, vilka trycker på luften som en naturlig fläkt. Lutningen är på 1,5 grader, samma lutning vi idag använder för fint vattenavlopp. Koncentrationen av negativa joner är dussintals gånger högre än normalt. Det gör atmosfären fri från bakterier och virus, vilket kan förklara fördelarna de gynnsamma förhållandena för våra människokroppar i detta komplex.

Labyrinten och stiftelsens arbete med labyrinten

Den underjordiska layrinten "Ravne", i Visoko, Bosnien-Herzegovina är ett förhistoriskt nätverk av tunnlar och kammare, vars ingång alltså ligger 2,9km från den bosniska Solpyramiden. De upptäcktes av dr Sam Semir Osmanagich i augusti 2005, och omnämns för första gången i litteraturen i Sams bok: “Bosanska piramida Sunca, Otkrice prve europske piramide” ("Bosniska Solpyramiden, Upptäckten av den första europeiska pyramiden, Sarajevo, Oktober 2005.

Författaren hypotetiserar att det fanns en gammal underjordisk labyrint under de bisniska pyramiderna i Visoko. Fram tills dess ansågs det vara en naturlig grotta. Labyrinten nämns även i dr Sam Semir Osmanagichs ytterligare böcker: “Bosnian Valley of the Pyramids”, Sarajevo, 2006; “Pyramids around the World”, Sarajevo, 2010; “Pyramids around the World & Lost Pyramids of Bosnia”, Sarajevo, 2011

Fyndet har erkänts internationellt under:
  1. Den första internationella vetenskapliga konferensen om den bosniska pyramiddalen, 26-31 augusti, 2008, Sarajevo, ICBP 2008 slutsatser från konferensen: "Bosniska pyramiddalen (med de underjordiska tunnlarna Ravne) är ett arkeologiskt fenomen”
  2. Andra internationella konferensen om den bosniska pyramiddalen, September 2011, Visoko, ICBP 2011 slutsater: “Den underjordiska labyrinten “Ravne” är ett förhistoriskt nätverk av underjordiska tunnlar och kammare”.
Projektet leds av den ideella stiftelsen “Archaeological park: Bosnian Pyramid of the Sun”, registrerad för kulturarvsskydd, arkeologisk utforskning och arkeologisk turism av bosniska justitiedepartementet 2005.

Stiftelsen har fått tillåttelse att utforska den underjordiska labyrinten av den regionala skogsmyndigheten, som äger marken, det regionala kulturministeriet för arkeologiskt arbete under perioden 2006-2010, samt permanent tillåtelse till tvärvetenskpligt arbete från regionens regering 2011.

Stiftelsen har skött utgrävningarna från 2005 fram till idag och kommer fortsätta göra det.

Stiftelsen har låtit testa organiskt material vid radiokarbonlaboratorier i Polen, Tyskland och Sverige (Uppsala universitet) och följande kunde fastslås:
  1. Tunnlarna byggdes i det konglomerat som började ta form mer än 32 000 år sedan.
  2. Tunnelbyggarna byggde komplexet för mer än 12 000 år sedan.
  3. Civilisationen som förslöt tunnlarna med fyllnadsmaterialet gjorde det för mer än 4 600 år sedan
Målet är att röja upp de existerande tunnlarna som leder till den bosniska solpyramiden. För att det ska vara säkert kontrollerar och godkänner en kommission bestående av tre gruvingenjörer årligen arbetet och hur det ser ut.

Stiftelsen utför regelbundet mätningar av grundläggande egenskaper (temperatur, fuktighet, elektromagnetism, närvaro av giftiga gaser, negativa joner, luftflöde, analys av mikrobiologi och kemi, etc.) och städar och säkrar tunnlarna.

Stiftelsen främjar arkeologisk turism på platsen, och den underjordiska labyrinten Ravne är en av de mest populära attraktionerna i den bosniska pyramiddalen.

Stiftelsen är öppen för samarbete med grupper och individer som ägnar sig åt vetenskap eller utbildning, även alternativa och andliga välkomnas. Två villkor ställs för alla: att forskningen inte ska förstöra och att resultaten ska delas med stiftelsen så att de kan delas med allmänheten.

Utgrävningarna av labyrinten mellan 2006 och 2012

Utgrävningarna av labyrinten mellan 2006 och 2012

Labyrintens utgrävda utsträckning 2013

Labyrintens utgrävda utsträckning 2013
©2019 All Rights Reserved.

Search