Med sin höjd på 190 meter är månpyramiden högre än Cheopspyramiden i Egypten (147 meter). Den kombinerar formade sandstensblock / kakel och lager av lera som använts som byggmaterial i stora mängder. Källor till materialet finns i närheten. Lera är utmärkt byggmaterial och användes som bindemedel, vattentätatande och termo / ljudisolerande. Den terrasserade designen är unik bland pyramider.

Det övre lagret av sandsten har limmats till botten bestående av sandstensplattor. Organiskt material har upptäckts mellan två lager vid den arkeologiska grävningen nr 20 på västra triangulära pyramidsidan. Radikarbonanalys utförd av Institute for Physics of Silesian Institute for Technology (2011) bekräftade det organiska materialets ålder: 10.350 B.C. +/- 50 år. Detta är en vetenskaplig bekräftelse på den bosniska månpyramidens exceptionella ålder, äldre än forntida Sumer, Babylon och Egypten.

Institutet för material från University of Zenica bekräftade (2007) att sandstensplattor / plattor på samma terrass har olika hårdhet och porositet. Det betyder att de formades från sandstenen som hittades vid de olika platserna i stenbrotten. Sandsten används ofta som byggmaterial idag på grund av dess utmärkta egenskaper. Under pyramiden finns ackumulering av vatten som är ansluten till liknande underjordiska sjöar som även återfinns under Bosniska solpyramiden och drakpyramiden.

©2019 All Rights Reserved.

Search