Kosmiskt internet av stående vågor

Om upptäckten av Teslas torsionsfält eller skalära vågor på toppen av bosniska Solpyramiden - ett kosmiskt internet? 

Intervju med upptäckaren av de bosniska pyramiderna dr Sam Osmanagich (www.samosmanagich.com). 

©2019 All Rights Reserved.

Search